Privacy policy

Hulshof Business Cases B.V (hierna: Hulshof), is gevestigd aan de Lievelderweg 72 in Lichtenvoorde. Hulshof biedt zowel standaardkoffers als koffers op maat aan. Hulshof is een marktspecialist die voor flexwerkers en mobiele werkers innovatieve maatwerk concepten bedenkt en uitwerkt. Hulshof biedt haar standaardproducten online aan via de website. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de diensten en/of website van Hulshof.

Hulshof heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en verwerkt uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en passend beveiligd. In het kader van transparantie wil Hulshof u op deze wijze informeren over de wijze waarop Hulshof uw persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden.

Gebruik persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verzamelt Hulshof persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personeelsleden.

Hulshof kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

- direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt op een van onze websites, telefonisch contact met ons opneemt of via onze website contact met ons opneemt;

- direct van u wanneer u onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op onze website;

- van derde partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee Hulshof samenwerkt;

- door openbare bronnen of openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;

- op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, via het gebruik van cookies, browser fingerprinting (of vergelijkbare technieken).

Grondslagen

Hulshof verzamelt alleen gegevens van u voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat van ons of van een derde, indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht. Voor het overige vraagt Hulshof uw toestemming.

Hulshof verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, voorletters, (factuur)adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, inloggegevens en KvK-nummer. Hulshof kan ook andere gegevens van u vragen zoals uw functie of branche waarbinnen u werkzaam bent. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, verzamelt en legt Hulshof met uw toestemming aanvullende informatie vast zoals uw IP adres en surfgedrag op de website.

Doelen


Hulshof gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

1.1 Het uitvoeren van de overeenkomst, de uitvoering van uw bestelling alsook het verloop van de bestelling.

Grondslag:
noodzakelijk voor de uitvoering van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst.

Welke gegevens:
NAW-gegevens, voorletters, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens/factuurgegevens, bedrijfsnaam, gegevens contactpersoon, geslacht, eventueel de inloggegevens, soort branche/functie en een eventueel KvK-nummer.

1.2 Verder vindt Hulshof het verlenen van service van groot belang. Om u vanuit service oogpunt zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zal Hulshof u middels e-mail of telefoon op de hoogte houden over andere producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Grondslag
: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Welke gegevens
: NAW-gegevens, voorletters, e-mailadres,
telefoonnummer, betalingsgegevens/factuurgegevens, bedrijfsnaam, contactpersoon, geslacht, soort branche/functie en een (eventueel) KvK-nummer.

1.3
Het versturen van nieuwsbrieven.

Grondslag:

uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken door u af te melden middels de afmeldlink of door een mail te sturen naar [email protected].

Welke gegevens:
NAW-gegevens, voorletters, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, contactpersoon, geslacht, soort branche/functie.

1.4 Hulshof wil u ontlasten. Dit doet Hulshof door doelgericht te adverteren. Hulshof gebruikt cookies om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via
cookies. Hulshof kan deze informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee Hulshof uw interesses probeert in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.

Grondslagen:

toestemming en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Welke gegevens:
Voor dit doel verwerken we technische gegevens zoals het lP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie. Alsook de gegevens die bekend zijn in uw persoonlijke account, zoals uw gedane bestellingen, uw adres en contactgegevens.

1.5 De hiervoor genoemde gegevens gebruikt Hulshof verder om u en andere bezoekers beter te begrijpen. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Hulshof hoopt op die manier haar producten en diensten beter af te kunnen stemmen op de wensen van de gebruikers.

Grondslagen:

toestemming en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Welke gegevens:
Voor dit doel verwerken we technische gegevens zoals het lP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie. Alsook de gegevens die bekend zijn in uw persoonlijke account, zoals uw gedane bestellingen, uw adres en contactgegevens.

1.6 Om u in de gelegenheid te stellen om informatie op te vragen en uit te wisselen via onze website.

Grondslagen: toestemming en noodzakelijk voor de uitvoering van diensten.

Welke gegevens:NAW-gegevens, voorletters, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en factuurgegevens, bedrijfsnaam, contactpersoon, geslacht, eventueel de inloggegevens, soort
branche/functie en een eventueel KvK-nummer.

1.7 In sommige gevallen zal Hulshof uw gegevens met derde partijen delen. Hulshof deelt uw gegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de door u bestelde diensten en/of producten. Bijvoorbeeld om op maat gemaakte producten aan u te kunnen leveren. Hulshof baseert de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden
op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Welke gegevens:
NAW-gegevens, voorletters, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en factuurgegevens, bedrijfsnaam, contactpersoon, geslacht, soort branche/functie en een eventueel
KvK-nummer.

1.8 Met een account op de website kunt u eenvoudig op onze digitale diensten inloggen. Door middel van het account heeft Hulshof de mogelijkheid om het gebruik van verschillende diensten en op verschillende apparaten aan één gebruiker toe te wijzen. Hiermee kan
Hulshof haar producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Hulshof legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. Ook kunt u
zelf als gebruiker bepalen welke interesse en voorkeuren u aan ons kenbaar maakt.

Grondslag
: toestemming

Welke gegevens: NAW-gegevens, voorletters, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens/factuurgegevens, bedrijfsnaam, contactpersoon, geslacht, eventueel de inloggegevens en de soort branche/functie.

Hulshof houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren. Indien u het niet op prijs stelt te worden voorzien van informatie, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding dan wel registratie of bewerken in uw account, of schriftelijk dan wel via e-mail melden bij:

Hulshof business cases
Lievelderweg 72
7131 MD LICHTENVOORDE
service@hulshofbusinesscases.com

Ook wanneer u niet meer via e-mail, maar per post op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van uw bestelling of uw factuur wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons laten weten via het hierboven vermeld adres.

Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar
Hulshof wenst geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Hulshof kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Hulshof zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via service@hulshofbusinesscases.com zodat Hulshof deze informatie in een dergelijk geval kan verwijderen.

Verstrekking aan derden
Hulshof deelt uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die Hulshof contracteert bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus, mailinghuizen en transporteurs.

In de meeste gevallen deelt Hulshof uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval deelt Hulshof uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. In deze gevallen zal Hulshof passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

Hulshof zorgt ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer Hulshof uw persoonsgegevens doorgeeft aan derde partijen. Hulshof zal bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijn
Hulshof bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien Hulshof daartoe wettelijk verplicht is, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zal Hulshof de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Gegevens voor het afnemen van een betaald product/dienst

7 jaar

Website gebruikersdata

2 jaar

Gegevens van download van (vak)informatie

Maximaal 2 jaar

Gegevens van leveranciers

7 jaar

Klachten klantenservice

Maximaal 2 jaar nadat de klacht is afgehandeld

Gegevens van sollicitanten

Maximaal 4 weken na beëindigen procedure


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of op een bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u een dergelijk verzoek wenst te doen, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar service@hulshofbusinesscases.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Hulshof u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen alsook het telefoonnummer waar u overdag op te bereiken bent. Hierbij vraagt Hulshof u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hulshof zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Mocht u van oordeel zijn dat Hulshof uw persoonsgegevens niet juist verwerkt, dan wil Hulshof u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hoopt Hulshof dat u eerst een klacht bij Hulshof neerlegt om te bezien of Hulshof met u onderling tot een oplossing kan komen.

Beveiliging gegevens
Hulshof maakt gebruik van passende veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. De website maakt gebruik van encryptie door middel van SSL.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via het hierboven vermeld adres of via service@hulshofbusinesscases.com.

Verder probeert Hulshof ervoor te zorgen dat Hulshof uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houdt. Hulshof verzoekt u daarom vriendelijk om Hulshof op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). Indien u een account heeft aangemaakt op een van onze websites, kunt u zelf uw gegevens wijzigen in dit account.

Gebruik van cookies
Hulshof maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookieverklaring.

Wijzigingen
Hulshof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer dan ook regelmatig de privacy policy voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van december 2018.

Vragen
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het privacybeleid van Hulshof of het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen via het e-mailadres: [email protected] of per post te sturen naar Hulshof business cases, Lievelderweg 72, 7131 MD Lichtenvoorde.