Ondanks het feit dat Hulshof business cases B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Hulshof business cases B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor met terugwerkende kracht correcties op onjuiste gegevens of prijzen door te voeren.

Hulshof business cases B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.

Hulshof business cases B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.