Onze maatregelen om uw én onze gezondheid te beschermen.

Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen, wil ik u met dit bericht informeren hoe wij hiermee omgaan.

Gelukkig heeft het virus tot op heden geen van onze medewerkers getroffen en dat willen we uiteraard graag zo houden, maar ook willen we voorkomen dat de gezondheid van anderen mogelijk in het geding komt.

Uitgangspunt voor ons handelen vormen dan ook de richtlijnen van het RIVM.

Dit betekent onder andere:

- Wij vermijden zoveel mogelijk afspraken buiten de deur en op kantoor.

- Zolang er geen beperkingen zijn in het kader van de richtlijnen van het RIVM, blijft ons bedrijf geopend en zijn we op de gebruikelijke tijden bereikbaar.

- Binnen het bedrijf zal extra aandacht worden besteed aan het naleven van de (persoonlijke) hygiëne, medewerkers die gedurende de dag ziekteverschijnselen gaan vertonen, zullen direct naar huis worden gestuurd en ziek gemeld, een en ander in lijn met de genoemde richtlijnen.

- Chauffeurs wordt de mogelijkheid geboden na het lossen of laden, hun handen te wassen of schoon te maken met hand gel.

Wat betreft leveringen:

- Orders zullen volgens gemaakte afspraken geleverd worden, tenzij in de materiaal leveringen onvoorzien vertragingen ontstaan, door ziekmeldingen onderbezetting ontstaat of vervoerders hun gebruikelijke rijtijden niet (meer) kunnen realiseren.

- Indien we de gemaakte afspraken niet kunnen nakomen, zullen wij u tijdig informeren en nieuwe afspraken maken.

- Leveranciers wordt verzocht tijdig kenbaar te maken als de uitlevering van bestellingen vertraging oplevert.

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en indien de omstandigheden anders worden, zullen wij u waar nodig tijdig informeren. Ons motto “Kan niet, mooi wel” kan ons de komende tijd wellicht goed van pas komen, waarbij de gezondheid van een ieder hoe dan ook leidend is!

Voor vragen kunt terecht bij Marina Etten (verkoop), Hugo klein Tank (inkoop) en ondergetekende.

Ik wens een ieder veel gezondheid en laten we met elkaar proberen deze lastige periode het hoofd te bieden!

Met vriendelijke groet,

Hulshof business cases B.V.
Eric Hulshof

Directeur